Ρε μανία με το κέντρο.

                                                                                                                 


 Η διέξοδος από την κρίση της πολιτικής δεν είναι μόνο η «σύγκλιση στο κέντρο» αλλά η αποσαφήνιση των πολιτικών ταυτοτήτων.

. Ο ενθουσιασμός του κόσμου για οποιοδήποτε πολιτικό δόγμα, δεξιό ή αριστερό και συνακόλουθα για οποιαδήποτε ιδεολογία, φαίνεται απλά να έχει σήμερα σβήσει. Θα’πρεπε; Ο καθορισμός της σχέσης «Δεξιάς-Αριστεράς» θα πρέπει σίγουρα να επανεξεταστεί πλήρως και υπό το βάρος των σύγχρονων γιγαντιαίων επιστημονικών, τεχνικών και βιοτεχνολογικών εξελίξεων, του internet και της πληροφορικής. Ο καθορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αναδειχθούν, μέσω ενδεχομένως και της επαναδιατύπωσης των ιδεολογιών, πληρέστερα οι θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα.