Δεκαπενταύγουστος,Το Πάσχα του καλοκαιριού.
  Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα «Η ΤΕΓΕΑ», Αρ. Φύλλου 36 , Έτους 2005.

Το  λαμπρότερο γεγονός της ζωής της Παναγίας είναι η Κοίμησή της, η μετάστασή της. Τίποτε άλλο από την επίγεια ζωή της δεν εορτάζεται τόσο πάνδημα και πανηγυρικά, όσο το γεγονός αυτό, το οποίο στην πρακτική της Εκκλησίας, αποκαλείται «ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ».