Ρυθμίσεις δανείων. Κων/νος Πόπης*:Ψυχραιμία.

Ψυχραιμία
  • Με αφορμή το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναφορικά με το αν είναι πιο συμφέρουσα η προσφυγή στον Ν. 3869/2010 (νόμος περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών) ή η λύση της ρύθμισης των δανείων σε απευθείας συνεννόηση με τις τράπεζες, καλό είναι να προσεχθούν τα εξής: 
  • -Ο Νόμος 3869/2010 προστατεύει μόνο το ακίνητο της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ή το ακίνητο που αποτελεί μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. -Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά να προσφύγει στο Δικαστήριο. Και αυτό γιατί μόνο ένα ακίνητο προστατεύεται (συνήθως αυτό της κύρια κατοικίας του οφειλέτη), όλα τα υπόλοιπα τίθενται στην διάθεση των τραπεζών/δανειστών και ρευστοποιούνται.