Οι Τρεις Ιεράρχες και το διαχρονικό στίγμα τους.

         Οι Τρεις Μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι Τρεις Ιεράρχες, προβάλουν αυθεντικά, διαμέσου του έργου τους, το μήνυμα του Χριστού και της ανθρωπιάς.
Και οι τρεις διακρίθηκαν όχι μόνο σε έναν τομέα αλλά σε όλους.

Υπήρξαν αξιοθαύμαστες προσωπικότητες που αναμφίβολα άφησαν διαχρονικά το στίγμα τους.

Κλήρος δεν είναι μόνο ο Ηγούμενος Εφραίμ. Είναι και ο «παπούλης του χωριού».


                                                                                                                                                                     
           Όταν ομιλούμε για κρίση στους θεσμούς της κοινωνίας, περιλαμβάνουμε και την Εκκλησία ως διοίκηση. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο και σίγουρα δε σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν διακονεί τον σκοπό της πάνω στην γη.  Η περίπτωση του Ηγουμένου Εφραίμ δίνει μια τέτοια αφορμή.