Αλληλεγγύη αλλά χωρίς δημόσιο χρήμα.Η Αλληλεγγύη χωρίς δημόσιο χρήμα είναι ασφαλώς εφικτή: Ιστορικά, στα μισά από τα 190 χρόνια από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους κύριοι φορείς κοινωνικής δραστηριότητας και προσφοράς ήσαν μη κρατικοί.