Άρθρο, Αχ χωριό μου. Οι τοπικές κοινότητες καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν στον ρόλο τους αναφορικά με την ανάκαμψη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιστορικά, η «κοινότητα» θεσπίσθηκε ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το 1912, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, με το Νόμο ΔΝΖ 1912 «Περί Δήμων και Κοινοτήτων. Στην τελική μορφή του νόμου ο όρος «αγροτικός δήμος» είχε αντικατασταθεί από την «κοινότητα».